CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN THÀNH
    Đúc nắp hố ga - song chắn rác bằng gang và composite

Tấm sàn thép Grating mạ kẽm

https://www.youtube.com/watch?v=uRR-XCeSIkE